Wniosek o uznanie wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

Zgodnie z przepisami unijnymi, do których odsyłają przepisy krajowe, grupy producentów owoców i warzyw, które uzyskały status wstępnie uznanej grupy, muszą zostać uznane w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia realizacji planu dochodzenia do uznaniu. Sankcje za niezastosowanie się do tego terminu wiążą się z koniecznością zwrotu uzyskanej dotychczas pomocy.

(więcej…)

Czytaj więcej

Uznawanie zrzeszeń uznanych organizacji producentów owoców i warzyw

Wkrótce podmioty zrzeszające uznane organizacje producentów owoców i warzyw będą mogły zostać uznane za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw. Taka możliwość powstanie w związku z wejściem w życie 10 maja 2016 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania.

(więcej…)

Czytaj więcej