Spółka posiadająca nieruchomości rolne – ograniczenia

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmieniła między innymi brzmienie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W ten sposób wprowadzono między innymi ograniczenia w zakresie obrotu udziałami i akcjami w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Wprowadzono również możliwość nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych od spółki osobowej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej – w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia do spółki osobowej nowego wspólnika.

(więcej…)

Czytaj więcej

Wsparcie unijne dla grup producentów rolnych – warunki

Jeżeli zainteresowani są Państwo utworzeniem grupy producentów rolnych w celu korzystania ze wsparcia ze środków unijnych w pierwszej kolejności warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W rozporządzeniu wskazano szereg warunków jakie powinny spełniać grupy producentów rolnych, jak również członkowie takich grup.

(więcej…)

Czytaj więcej

Wypowiedzenie członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw

Zasady wypowiadania członkostwa w organizacjach producentów owoców i warzyw określone zostały w Rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw.

(więcej…)

Czytaj więcej