Pomoc finansowa dla grup w ramach PROW 2014-2020

W ostatnim artykule pisaliśmy o projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty ora zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt rozporządzenia przewiduje szereg warunków jakie powinny spełniać grupy producentów rolnych, jak również członkowie takich grup.

(więcej…)

Czytaj więcej

Pomoc dla grup producentów rolnych

W dalszym ciągu czekamy na uruchomienie środków dla nowo-utworzonych grup producentów rolnych. W ramach tych środków grupy utworzone po 1 stycznia 2014 r, spełniające odpowiednie warunki, będą mogły uzyskać pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. W życie nie weszły jednak jeszcze wszystkie rozporządzenia wykonawcze do ustawy o wpieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

(więcej…)

Czytaj więcej