Koszty kwalifikowane inwestycji

W ostatnim wpisie pisaliśmy o projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. W projekcie wskazano, że pomoc finansowa nie obejmuje transakcji nabycia inwestycji lub usług objętych pomocą finansową na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania od członka grupy lub podmiotów powiązanych z grupą lub członkami grupy w sposób określony w rozporządzeniu.

(więcej…)

Czytaj więcej

Pomoc finansowa na pokrycie kosztów kwalifikowanych inwestycji – projekt rozporządzenia

Zdarza się, że Organy ARiMR kwestionują wysokość ponoszonych przez grupy kosztów związanych z realizacją inwestycji podlegających współfinansowaniu ze środków publicznych. W celu ograniczenia możliwości zawyżania kosztów podlegających refundacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który ma zmienić Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

(więcej…)

Czytaj więcej

Pomoc finansowa dla grup w ramach PROW 2014-2020

W ostatnim artykule pisaliśmy o projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty ora zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt rozporządzenia przewiduje szereg warunków jakie powinny spełniać grupy producentów rolnych, jak również członkowie takich grup.

(więcej…)

Czytaj więcej