Tworzenie grup producentów rolnych

Osoby zainteresowane utworzeniem grupy producentów rolnych muszą spełnić szereg warunków, którą pozwolą im na uzyskanie wpisu w odpowiednim rejestrze. Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich związki określone zostały w szczególności w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Ustawa zawiera również delegacje dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do określenia między innymi wykazu produktów i grup produktów ze względu na które mogą być tworzone obecnie grupy producentów rolnych.

(więcej…)

Czytaj więcej