Tworzenie grup producentów rolnych

Osoby zainteresowane utworzeniem grupy producentów rolnych muszą spełnić szereg warunków, którą pozwolą im na uzyskanie wpisu w odpowiednim rejestrze. Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich związki określone zostały w szczególności w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Ustawa zawiera również delegacje dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do określenia między innymi wykazu produktów i grup produktów ze względu na które mogą być tworzone obecnie grupy producentów rolnych.

(więcej…)

Czytaj więcej

Spadek wartości produkcji sprzedanej

W sytuacji, gdy spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw istnieje obowiązek zastosowania odpowiedniej procedury w celu potwierdzenia tego spadku. Procedurę określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku.

(więcej…)

Czytaj więcej

Wypowiedzenie członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw

Warunki wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okres, w którym występujący z organizacji producentów nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów w zakresie grupy produktów, w odniesieniu do której dana organizacja producentów została uznana, zgodnie z delegacją ustawową, reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(więcej…)

Czytaj więcej