Pomoc finansowa na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji

Ostatni projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania poza wyłączeniem możliwości nabywania inwestycji/usług od członków grupy lub podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z grupą lub członkami grupy modyfikuje również przepis dotyczący maksymalnej wysokości pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji.

(więcej…)

Czytaj więcej

Zakaz sprzedaży do członków grupy

W obecnie obowiązujących przepisach statut lub umowa wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw powinien między innymi zawierać zasady i warunki sprzedaży owoców i warzyw wytworzonych przez członków tego podmiotu, z wyłączeniem możliwości sprzedaży owoców i warzyw członkom tego podmiotu. Powstał jednak projekt rozporządzenia, które ma doprecyzować przepisy w tym zakresie.

(więcej…)

Czytaj więcej

Koszty kwalifikowane inwestycji

W ostatnim wpisie pisaliśmy o projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. W projekcie wskazano, że pomoc finansowa nie obejmuje transakcji nabycia inwestycji lub usług objętych pomocą finansową na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania od członka grupy lub podmiotów powiązanych z grupą lub członkami grupy w sposób określony w rozporządzeniu.

(więcej…)

Czytaj więcej